Strateji nedir?

En basit anlamda, gelecek hedeflerine ulaşmak için izlenen yol ve yöntemlerdir.


Misyon nedir?

Bir kurumun var oluş amacını temsil eden ifadedir. Kurumun/şirketin bulunduğu sektör ve paydaşlarına ne vaad ettiğinin tanımıdır.


Vizyon nedir?

Bir kurumun gelecekte ulaşmak istediği noktayı tanımlar.